Značenje pojačala za gitaru u hrvatskoj glazbi

Moderna glazba ne može se zamisliti bez nekoliko osnovnih stvari. Neke od njih su svakako bubnjevi, gitara i klavijature. Malo je izvođača koji su u stanju napraviti kvalitetnu glazbu bez ovih instrumenata. Međutim, postoje još neke stvari bez kojih se ne može.

Kada je riječ o gitarama, razlikujemo dva osnovna tipa, akustičnu i električnu gitaru. Kod akustične gitare zvuk koji proizvode žice pojačava samo tijelo gitare, dok kod električnih i bas gitara tu ulogu preuzima pojačalo. Pojačalo je uređaj koji električne signale sa gitare pojačava i onda ih šalje prema zvučnicima, koji potom proizvode zvuk koji slušatelji čuju.

Prednost pojačala je u tome što ne samo da pojačava zvuk, što mu je i primarna funkcija, već se pomoću njega može modificirati ton gitare na način da se naglase, odnosno utišaju pojedine frekvencije pomoću kontrola koje funkcioniraju na isti način kao podešivači na glazbenim linijama. Pojačala mogu imati i razne druge mogućnosti, poput dodavanja nekih efekata, a koje ovise o tipu pojačala.

Dakle, može se slobodno reći da bez pojačala nema moderne glazbe. Bez obzira da li je riječ o popu, rocku, bluesu ili nekom drugom obliku glazbe, u većini slučajeva koriste se električne gitare, a samim time i pojačala. Hrvatska glazba u tom pogledu nije izuzetak. Gotovo da nema mainstream glazbenika ili grupe koji ne koristi električnu gitaru. To je standard kojeg je nemoguće zaobići.

Važnost pojačala je u tome da ga vrhunski glazbenici zbog njegovih dodatnih funkcija mogu koristiti kao nadogradnju i na taj način višestruko proširiti raspon glazbe koju mogu izvoditi, kao i efekata koje mogu postići. Neki najbolji hrvatski gitaristi i basisti, poput Jurice Pađena, Marijana Brkića ili Brune Kovačića ne samo da vrhunski sviraju svoj instrument, već vrlo dobro znaju iskoristiti pojačalo, poput dodatnog instrumenta. Kao zaključak možemo reći kako je značenje pojačala za modernu glazbu u cjelini, pa tako i za modernu hrvatsku glazbu neizmjerno.