Kako je tehnologija sudjelovala u napretku hrvatske glazb

Napredak glazbe ovisi o mnogim faktorima. Kako se razvijaja društvo u cjelini, tako se razvija i glazba. Kao vrlo kreativna djelatnost, glazba je podložna stalnoj promjeni jer kreativni ljudi teže tome da se razvijaju, mijenjaju, istražuju nove mogućnosti i ostave svoj jedinstveni trag u djelima koja stvaraju. Osim toga, i ukusi slušatelja djeluju na stvaranje novih glazbenih stilova i razvoj postojećih.

U posljednjih stotinjak godina, na glazbu, baš kao i na sve druge smjerove ljudskog postojanja, veliki jev utjecaj imala tehnologija. Ubrzani tehnološki razvoj kojemu svjedočimo, na različite je načine utjecao na svjetsku i hrvatsku glazbu.

Utjecaj modernih tehnologija najprije se pokazao na instrumentima. Akustične instrumente u mnogim su slučajevima zamijenile električne verzije. Najpoznatiji su primjeri električne gitare i klavijature koje su zamijenile velike i nezgrapne klavire, te se sve češće mogu vidjeti i električne violine ili violončela, kao i mnogi drugi instrumenti.

1877. Thomas Alva Edison snimio je prvi zvuk i kasnije ga reproducirao, i od onda svakih svakih dvadesetak godina svjedočimo pojavi novog načina bilježenja zvuka, od gramofonskih ploča, magnetnih traka, CD-a i minidiskova, pa do mp3 i mp4 tehnologije. Novi načini snimanja pridonose poboljšanu kvalitetu zvuka, te novim načinima distribucije snimljenog materijala. Zahvaljujući internetu, danas snimljeni materijal možemo u trenutku distribuirati po cijelom svijetu, bez potrebe za fizičkim nosačima zvuka.

Promjene je doživio i način na koji glazbenici i njihova djela dolaze do krajnjih korisnika. Danas bilo tko može snimiti neku pjesmu i distribuirati je putem interneta. Ta činjenica ima i svoje nedostatke, jer velika količina snimljenih materijala ne povlači sa sobom i odgovarajuću kvalitetetu, pa je često teško razlučiti žito od kukolja.

Sve ove promjene događale su se na svjetskoj razini, ali su imale jak utjecaj i na hrvatsku glazbu. Danas, u vrijeme kada je svijet postao pravo globalno selo, te su promjene izraženije nego ikad te ih je nemoguće ignorirati.